Caravan thư viện 2030 lần thứ 7

Khát Vọng Cao Nguyên Với chủ đề “Khát Vọng Cao Nguyên” Caravan thư viện 2030 lần thứ 7 tiếp nối hành trình trao tặng món quà tri thức đến với trẻ em vùng cao. Đây là hành trình có số lượng xe và thành…