Mấy ai yêu đời được như cụ bà quyết tâm thoát nghèo: “Xuân xanh cũng đến 85, nếu bà trang điểm thì trăng rằm thua xa”

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *