Dạ tiệc sẻ chia

Một bữa tiệc của những hương vị buffet chay thanh tịnh, những giai điệu âm nhạc nồng ấm và của những tấm lòng chia sẻ yêu thương.…