Hoa hậu Phạm Hương cầm chổi quét sân, phát quà cho bà con vùng bão

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *