Kết nối yêu thương

Dạ tiệc sẻ chia

Một bữa tiệc của những hương vị buffet chay thanh tịnh, những giai điệu âm nhạc nồng ấm và của những tấm lòng chia sẻ yêu thương.…

Caravan thư viện 2030 lần thứ 7

Khát Vọng Cao Nguyên Với chủ đề “Khát Vọng Cao Nguyên” Caravan thư viện 2030 lần thứ 7 tiếp nối hành trình trao tặng món quà tri thức đến với trẻ em vùng cao. Đây là hành trình có số lượng xe và thành…