Đàm Vĩnh Hưng cùng hoa hậu Mỹ Vân đội nắng đến phát quà cho các bệnh nhân, thăm hỏi những nghệ sĩ lão làng

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *