Diễn viên Angela Phương Trinh – Danh hiệu đề cử: Nữ nghệ sĩ ấn tượng trong năm

Comments (2)
  1. Loveangela nói:

    I love Angela Phương Trinh

  2. BẢO nói:

    i love phương trinh :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *