Nữ doanh nhân thích chăm lo cho sinh viên

Thường xuyên xuất hiện với vai trò nhà tài trợ cho các hoạt động của sinh viên; tổ chức các chương trình từ thiện cho sinh viên tham gia hàng tháng; tổ chức hội thảo tư vấn & chăm sóc da nhằm cung…